social-crm-analytics

Sosiale medier og Big Data

10. April 2019

Big Data er et begrep som brukes om «alle data», både innenfor bedriften og utenfor. Big Data er enkelt å forstå, men utfordrende å utnytte. Datamengdene vokser eksponentielt, og hovedtyngden av dataene består av ustrukturert informasjon som notater, mail og dokumenter i bedriften i tillegg til et ustrukturert «fjell» av data på internett. For data internt i bedriften har vi nå verktøy for å analysere og finne frem til ustrukturert informasjon. Eksempler er Microsoft Sharepoint, Power BI og søkemotorer. Utenfor bedriften søker vi etter omtale av vår bedrift og dens produkter, samt markedsdata, trender og konkurrent­informasjon, altså alt av informasjon som kan være relevant for kundeinteraksjonen.

Det er ikke et mål å lagre eller analysere alle Big Data fra internett, kun de som er relevante for selskapet. Utfordringen består derfor i å finne frem til de aktuelle dataene for å overvåke, analysere og respondere på hendelser. Det er også viktig å samle data med tanke på fremtidige markedsaktiviteter. Microsoft Social Engagement er et verktøy utviklet for nettopp dette. Med MSE kan man overvåke de mest populære sosiale medier og blogger, analysere omdømme, frekvens og geografisk distribusjon av omtale, og enkelt­individers omtale av bedriftens produkter og tjenester. I tillegg kan man respondere direkte på aktiviteter i sosiale medier.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om disse mulighetene.