social-crm-analytics

Social Engagement og CRM

13. January 2019

Sosiale medier er blitt en etablert og seriøs dialogarena også for bedrifter. For disse har det vært en tendens at sosiale medier stort sett kun har fungert som enveis dialog der man hjelpesløst har observert å ha blitt omtalt, enten negativt eller positivt. For å fange opp og respondere på omtale i sosiale medier måtte en tidligere gjøre en omfattende, og i stor grad manuell overvåkningsjobb, hvor noe ble besvart, mens hovedtyngden passerte uten at en var klar over det. Det finnes eksempler på bedrifter som har gått konkurs etter negativ omtale i sosiale medier.

I dag er bedrifter i stand til å «kontre» uttalelser i sosiale medier på en helt ny måte. Microsoft Social Engagement (MSE) er et glimrende verktøy for dette. Med MSE har man mulighet til å overvåke de mest populære sosiale medier og blogger, analysere omdømme, frekvens og geografisk distribusjon av omtalene, og enkeltindividers uttalelser om bedriftens produkter og tjenester. Med andre ord kan man måle bedriftens omdømme i markedet uke for uke, måned etter måned. Dette er uhyre verdifull informasjon for markedsavdelingen som kan planlegge markedsaktiviteter utifra eksisterende produkters suksess og ved lansering av nye produkter.

Hvis bedriften opplever negativ omtale, eller ønsker å markedsføre positiv omtale, har MSE direktekobling til de sosiale mediene (f.eks. Facebook, Twitter) slik at man her direkte kan besvare enkeltindividers innlegg, hjelpe de med supportbehov, kompensere for eventuelle ubehageligheter, eller takke for omtalen. Omtalen lagres og bedriften kan velge å bruke den i sin markedsføring. MSE er en integrert del av Microsoft Dynamics 365 / CRM og er følgelig anvendbar for alle brukerne i salgs-, service- og markedsapparatet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om disse mulighetene.