NIMBUS DIRECT

11. April 2019

SPARTE ETT ÅRSVERK PÅ BACK-OFFICE

Nimbus Direct driver med salg. Hvert eneste år gjennomfører de flere tusen transaksjoner innen direktesalg, telefonsalg, seminarer og kundeservice. Før ble all data oppbevart i et regneark. Da var det stadig fare for feilfakturering, eller at selgere fikk utbetalt feil provisjon. Med Dynamics CRM-system fra Asure bruker de i dag mest tid på å overvåke ordrene.

Nimbus Direct har 50 ansatte og selgere som kontakter kunder direkte over telefon eller på døren til aktuelle husstander. De gjennomfører flere tusen salgstransaksjoner hvert år. Tusenvis av kunder er fordelt på geografiske områder og selgerne gjennomfører salgsaktiviteter på mange forskjellige produkter.

– Salgsaktivitetene skjer i intensive perioder i forskjellige geografiske områder. Det er mye data å holde orden på, sier salgssjef Thomas Wisur i Nimbus Direct.

Trenger å ha kontroll på salgsarbeidet

– Det er mange salgstransaksjoner. Det er mye data, og noe som er kritisk for både kunder, selgere og Nimbus Direct, at dataene er mest mulig korrekte, sier han.

Nimbus Direct trenger å holde orden på hvilke kunder som er besøkt og hvilke kunder som har kjøpt hva. De vil vite hvilken selger som er ansvarlig for salget, hva som er innkjøpspris eller hva som er riktig pris til kunde. Og provisjon til selger skal beregnes. Hvordan skal man på enklest mulig vis holde orden på all denne informasjonen?

Fra gigantiske regneark til et solid og sikkert CRM-system

– Tidligere brukte Nimbus Direct et enkelt regneark for å holde orden og kontroll på dette, forteller Wisur.  Han forklarer videre at Asure har sørget for å gi salgsbedriften et solid system for å håndtere disse dataene.

– Med så store regneark som Nibmus Direct måtte håndtere med det gamle systemet, førte det til at vi hver måned sto med ett separat og tilsammen 12 forskjellige regneark for inneværende år. Det ble mange regneark, mange linjer – uendelig med utregninger – og alt i alt veldig vanskelig å holde oversikt. Konsekvensen av dette dataveldet var at kunder ofte ble feilfakturert og at selgere fikk feil provisjon. Nå er alt dette endret. Ledelse og kunder har en langt enklere hverdag, sier salgssjefen.

Dynamics CRM ble navet for orden og struktur

Asure har skapt en helt unikt system i Dynamics CRM for Nimbus Direct. Dette systemet er i dag navet for orden og struktur rundt kunder, selgere, aktiviteter, salg og transaksjoner. I motsetning til et tidligere uoversiktlig system, gjøres nå alle aktiviteter og transaksjoner direkte i CRM-løsningen. Slik får bedriften den beste oversikten de trenger og kan hente ut feilfrie rapporter.

– Med CRM-systemet bruker Nimbus Direct nå tiden sin på å kontrollere ordre fremfor noe annet, og har fått bedre innsikt i salgsarbeidet enn tidligere. Thomas Wisur, salgssjef i Nimbus Direct.

– Her får Nimbus Direct vite hvor mange kunder som er besøkt, hvilke kunder som har kjøpt, hvilke produkter som er solgt – og hvor mye. I CRM-systemet vil det også vise seg om selgerne har gjennomført de planlagte aktivitetene, forklarer Wisur.

Ser enkelt hva kundene har kjøpt

CRM-systemet er løsningen som også gjør at man lett kan finne ut hva de forskjellige kundene har kjøpt. Systemet viser hvilke geografiske områder som er markedsmessig bearbeidet og hvor mange kundebesøk som er gjennomført.

– Ordreregistreringen er digitalisert og automatisert og inneholder nær sagt ingen feil, i motsetning til tidligere. Alle relevante data registreres i Dynamics CRM. Dataene kan deretter hentes som enten tall eller annen informasjon som trengs i den operative virksomheten, sier Thomas Wisur. Han legger til et viktig aspekt:

Har spart ett årsverk i back-office

– Med CRM-systemet bruker Nimbus Direct nå tiden sin på å kontrollere ordre fremfor noe annet, og har fått bedre innsikt i salgsarbeidet enn tidligere. Dette har bedret effektiviteten i virksomheten, noe som har ført til at de har spart opptil ett årsverk i back-office ved effektivt å utnytte løsningen Asure har skapt for dem.

Nimbus Direct er veldig fornøyd med samarbeidet med Asure.

– Hvis vi trenger hjelp, så er Asure alltid på pletten. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Asure. Vi har fått mye verdi ut av Dynamics CRM-løsningen vår, sier salgssjef Thomas Wisur i Nimbus Direct.