MØLLER MOBILITY GROUP legger opp til fremtiden

10. April 2019

I 2017 skiftet Møller Gruppen navn til Møller Mobility Group, fordi fremtiden er i endring. Som det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum ønsker Møller Mobility Group å være en offensiv tjenesteleverandør av smarte mobilitettjenester. Det krever blant annet en solid CRM-plattform.

– Et sentralt punkt har vært å kunne følge kundenes kjøpsprosess og bli den foretrukne rådgiver for kjøp av bil, sier Hege Line, CTO hos Møller Mobility Group.

Hege Line

Digital endring i sentrum

I over 80 år har Møller Mobility Group (MMG) bidratt til å løse folks mobilitetsbehov. Historisk sett har forretningsmodellen til MMG vært basert på at folk eier egne biler eller leier via leasingavtaler.  Delingsøkonomien er på vei og trenden har ført til at MMG nå har etablert delingstjenesten Hyre.

Nå er Møller Mobility Group inne i en spennende periode der digital endring står i sentrum. Kundenes måte å handle på forandrer seg, og den moderne kunden må møtes på flere arenaer, f. eks. hjemme.

 

– Vi befinner oss ved et veiskille nå, der teknologi, delingsøkonomi og endrede ønsker fra kundene driver utviklingen videre. Det å eie bil endrer seg mot nye tjenestebaserte mobilitetskonsepter, sier Hege Line

Effektiviserer salgsprosessene

Ett av behovene Møller Mobility Group har hatt, er å effektivisere salgsprosessene for 125 forhandlere i Norge og 25 forhandlere i Baltikum. MMG har valgt å innføre en sentral, skybasert kundeplattform for all direkte kundekontakt, Dynamics 365 CRM. Hege Line oppsummerer:

– Med den nye plattformen har vi oppnådd bedre prosess-støtte i kundeoppfølgingen og mer effektivt salgsarbeid. Vi er langt på vei mot en «360 graders kundeoversikt» som viser kundedialog, salgsaktiviteter, kundekampanjer, bilhistorikk og verkstedsavtaler, alt på ett sted.

«Asure har vært en god støttespiller i vår digitaliseringsreise. Vi er godt fornøyd med Asure og den forretningsorienterte vinklingen, solide tekniske kompetanse og glødende engasjement ved innføringen av Dynamics 365 for CRM.»
–Hege Line, CTO Møller Mobility Group

Asure bistår digitaliseringen

Asure AS ble i 2016 valgt som leverandør for å bistå overgangen fra et stormaskin-basert salgsoppfølgningsystem, til fremtidsrettede og endringsvillige salgsprosesser støttet av Dynamics 365-løsningen. Asure har bistått med behovs- og prosessanalyse, design, løsningsoppsett og utvikling, – og har i tillegg hatt ansvar for opplæring av de omlag 900 selgerne og lederne hos forhandlerne til Møller Mobility Group.