Denne personvernerklæringen angir retningslinjene våre og beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Asure AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Asure AS finner du nederst i denne personvernerklæringen.

HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Når du er kunde hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, firmaadresse, telefonnummer og epostadresse).

Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende kundeforholdet ditt, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller liknende.

Fra websidene kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden. Hvis du søker på en jobb hos oss, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Asure AS samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN – HVA OPPLYSNINGENE BRUKES TIL

Personopplysningene og opplysninger du sender oss er først og fremst lagret for å kunne håndtere kunde- og leverandørforholdet mellom deg og oss. Vi samler inn og bruker disse personopplysningene hovedsakelig i vårt salgs-, markedsførings- og kundeservicearbeid.

I tillegg brukes opplysningene for å kunne levere riktige tjenester til deg som kunde og leverandør. Slik kommunikasjon vil for eksempel være; nødvendige oppgraderinger og nyttig informasjon angående dine løsninger og våre tjenester. Dette kan være å utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser, viktige meldinger og lignende.

Dine personopplysninger gjør oss i stand til å kunne spisse vår kommunikasjon og tjenestetilbud til deg som kunde. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du til enhver tid reservere deg mot dette.
Det er kun ansatte i Asure AS som har tilgang til personopplysningene dine.

HVOR LENGE OPPLYSNINGENE OPPBEVARES

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

HVEM VI DELER OPPLYSNINGENE MED

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke. Dersom det er behov for å dele informasjon med tredjeparter, vil det inngås skriftlige avtaler og stille tydelige krav om å følge gjeldende personvern-lovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

HVORDAN VI BESKYTTER OPPLYSNINGENE

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

INFORMASJONSKAPSLER OG SPORINGSBILDER

Når du besøker Asure AS sine nettsider registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies), sporingsbilder og IP-adresse. Dette er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Et sporingsbilde (pikseltagg) er et usynlig merke plassert på enkelte internettsider. Disse benyttes blant annet for å se om du har besøkt nettstedet tidligere, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Du kan også angi at nettleseren automatisk deaktiverer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt hvis informasjonskapsler er deaktivert.

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle innhold og funksjonalitet på hjemmesidene. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

INTERNE SØK PÅ NETTSTEDENE

Vi benytter en intern søkemotor på nettstedene våre, slik at de besøkende lett kan finne informasjonen de leter etter. Bruksmønsteret for søk lagres, men opplysningene kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.

SOSIALE MEDIER

Nettstedene til Asure AS benytter delingsfunksjoner til Facebook og LinkedIn slik at de besøkende kan dele innholdet i sitt nettverk. Vi benytter ikke 3. parts cookies/leverandører til delingsfunksjonen på våre nettsider. Vi lagrer heller ikke den enkelte brukes profiler eller aktiviteter i Sosiale Medier.

KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER OG TJENESTER

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. Asure AS er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder.

KONTAKTOPPLYSNINGER

For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen info@asure.no. Du kan også benytte følgende kontaktopplysninger:

Asure AS
v/daglig leder Ronny Wang
Telefon: 982 99 979
info@asure.no
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 27. mars 2019.