implementering-og-bruk

Øke motivasjonen hos brukerne

8. January 2019

“Vi får ikke effekt av CRM, bruken av CRM systemet er for dårlig” er et utsagn vi har hørt mange ganger de siste 15 årene. Gjentagende undersøkelser viser at effekten har uteblitt for mellom 50 til 70% av CRM installasjonene. Hva er årsaken til dette? Svaret er ofte en kombinasjon av flere faktorer, men det handler primært om at de ansatte mangler motivasjon og at de ikke ser noen personlige fordeler av å benytte et CRM system i utførelsen av arbeidet.

Uten de ansattes medvirkning ved innføring av CRM vil prosjektet garantert ikke gi de resultater en ønsker seg. Ved å engasjere de ansatte og la dem fortelle oss (rådgiverne) hva som skal til for at de ser verdien av CRM vil motivasjonen øke dramatisk. Det blir et “give-and-take” forhold hvor vi skal gi de ansatte de verktøyene de trenger for å gjøre jobben best mulig, samtidig som at bedriften får tilført data og datakvalitet gjennom økt bruk. Med rett strategi for innføring av CRM og CRM system er brukeradopsjon en viktig nøkkel til gevinstrealisering. 

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om disse mulighetene.