implementering-og-bruk

Automatisering av arbeidsprosesser

1. March 2019

Arbeidsprosesser kan effektivt automatiseres i Microsoft Dynamics 365 / CRM. Denne funksjonaliteten er et konkurransefortrinn for Microsoft. Systemet kan tilpasses bedriftens arbeidsflyt og prosesser.

Det er også mulig å modellere salgsprosesser for valgt salgsmetodikk. For kundeservice kan en sikre flyten hele veien; fra innkommende kundehenvendelse til endelig løsning for kunden foreligger.

I mange bedrifter går salgs- og serviceprosesser på tvers av avdelinger, og kan gå helt tilbake til leverandørleddet. Automatisering av slike prosesser krever samarbeid på tvers i organisasjonen og også samspill mellom IT systemer (eksempelvis CRM, ERP og fagsystemer).

For kartlegging, revisjon og systemtilpasning av arbeidsprosesser kreves engasjerte medarbeidere. Lean metoden benyttes aktivt til dette arbeidet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om disse mulighetene for Microsoft Dynamics 365.