Kurs: Microsoft Dynamics CRM

I forbindelse med våre kunders implementering av Dynamics 365 / CRM tilbyr Asure sluttbrukeropplæring i kjerneproduktet med de tilpasninger som gjennomføres for bedriften. Kursomfang er typisk 2 x 1/2 dag per brukergruppe.

Kurs: Salgskurs for CRM

Mange bedrifter velger å sende selgere på salgskurs. De kommer ofte hjem som entusiaster og deretter stilner gløden. De har nok lært et og annet triks om salg, men i praksis er det vanskelig å se effekten av kurset. Utfordringen er at disse kursene er generelle, selgeren kjenner ikke igjen sin egen hverdag, eksemplene i kurset handler om en annen type salg og øvelsene blir ikke relevante for selgeren. Av den grunnen velger mange bedrifter å engasjere kursleverandører til å levere bedriftstilpassede salgskurs for egen bedrift.  Med dette oppnås bedre effekt.

Men det er fortsatt begrenset effekt av kurset, teorien omsettes ikke til praksis i det daglige virke. Grunnene er mange, men en vesentlig årsak er at CRM systemet ikke matcher de nye salgsmetodene fra kurset og avdelingens etablerte salgsrutiner.

Våre kursholdere har lang egenerfaring i salg og salgsledelse og er drevne i beste praksis salgsrutiner for optimal match med CRM systemets funksjoner. Kurset blir dermed skreddersydd for akkurat din bedrifts behov og tar høyde for metodikk, rutiner og system slik at selgerne og salgsledelsen arbeider videre med de samme referansene. Noen kunder ønsker også bistand til valg eller revidering av salgsmetodikk, salgsrutiner og oppsett av dette i CRM systemet i forkant av kurset.

Etter litt forberedelse med nøkkelpersoner i salgsavdelingen tar selve kurset 1-2 dager, avhengig av ønsket omfang.

Kurs: Salg for Service

Vi påstår at “Service er Salg”. Høres merkelig ut? Svaret er enkelt: Riktig service over lang tid skaper lojale kunder som gir gjentagende salg i det lange løp. Vi må altså sikre at de ansatte i serviceavdelingen forstår sin sentrale salgsrolle i form av sin servicefunksjon. Mange bedrifter tar den lenger: de velger å la service medarbeiderne selge produkter mens de utfører servicearbeidet, til glede både for bedriften og kunden. Denne type salg kalles “Point of Contact” salg. Salget skjer altså “der og da” og krever litt trening for den ansatte.

Kurset tar for seg kundepsykologien i samtalen og hvordan selger på ærlig og ekte vis kan tilby produkter for løsning av problem eller ved oppdagelsen av tilleggsbehov kunden måtte ha. Kurset bør tilpasses avdelingen slik som for salgskurset (se ovenfor), slik at relevansen for servicemedarbeiderne blir 100%.