business-analytics , markedsforing

Kundeanalyse og segmentering

14. March 2019

Norske bedrifter investerer i dag store summer for å kartlegge sine kunder. Først når man kjenner kundene kan dialogen tilpasses. Spissing av budskapet til hver enkelt mottaker er viktig selv når man gjennomfører kampanjer mot større deler av kundemassen. Tidligere har “harde fakta” som produkter, abonnement eller kjøps-historikk vært sentrale uttrekkskriterier i datagrunnlaget, men også kunders sosiale profil, nettaktivitet og demografi tillegges stadig større vekt.

God kunde segmentering er avgjørende for å bygge kundelojalitet. Det koster ofte mye mer (5-10x) å skaffe en ny kunde enn det som skal til for å beholde en eksisterende. Å legge ressurser i å bygge kundelojalitet er derfor vel anvendte kroner. Bedriftene må utnytte verdien av kundedataene for å skape et personifisert og relevant budskap. Eksempelvis vil det være uheldig å sende ut e-post med tilbud om rabatt på et produkt til en kunde som nettopp har kjøpt produktet til fullpris.

Kunde segmentering har også andre åpenbare fordeler. Selgere som får en godt kvalifisert prospektliste å jobbe med, oppdager at kundene de kontakter i stor grad er reelt interesserte. Antall salg per kontakt øker. Dette skaper motivasjon og økt trivsel hos både ledelse og ansatte.

I prosessen med å segmentere kundemassen er det viktig å gå igjennom datagrunnlaget i bedriften og rutinene for datafangst. Det gjelder å etablere enighet om datamodell og IT arkitektur. Ved hjelp av Microsoft Power BI kan bedriften effektivt samle og analysere kundedata for å maksimere treffsikkerheten i markedsaktivitetene. Hver gang man gjennomfører en kampanje, lukker et salg eller får inn mer data på en kunde vil læringen og intelligensen i systemet øke, slik at resultatet i neste aktivitet blir ennå bedre enn forrige gang.

Våre rådgivere og konsulenter har lang erfaring fra større bedrifter med komplekse behov for kundeanalyse og segmentering, og herunder datakvalitet, master data management og dataintegrasjoner. Ta kontakt med en av oss for å høre mer om disse mulighetene.