crm-strategi-og-ledelse , implementering-og-bruk

Kunde og CRM strategi

22. January 2019

Å omsette ledelsens kundestrategi til CRM strategi kan være en utfordrende oppgave. Kundestrategien har gjerne føringer vedrørende nye produkter, kundesegmenter, dialogkanaler og organisasjonsmessige grep for gjennomføring. CRM strategien skal detaljere kravene for å omsette disse i organisasjon og systemer.

Det er en utfordring om nåværende CRM strategi er basert på fjorårets krav fra organisasjon og IT systemer. Dette fører normalt til at konkrete handlinger må fordeles i aktiviteter på kort og lang sikt, og prioritering av disse kan være problematisk. I tillegg er det ofte utfordrende for CRM ansvarlige å forklare toppledelsen hva disse utfordringene består i. Asure bistår bedrifter med å dekke dette gapet, skape forståelse og legge konkrete planer for CRM strategien samt utførelsen av denne.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om temaet.