feltservice

Field Service gir digital boost for servicebedrifter

12. June 2019

Tingenes internett (IoT) og økt datakraft gir superfart til digitalisering av norske virksomheter. Field Service er løsningen som gjør din servicebedrift best i klassen; øker effektiviteten, gjør jobber enklere og hjelper deg å få mest mulig ut av ressursene.

Tekst: Stig Hansen // Leder Feltservice / Field Service i Asure, stig.hansen@asure.no, Tlf. 41740000.

I virksomheter som har teknikere og personell ute i felten, er fortsatt mange av prosessene rutinemessige og manuelle: Alt fra sjekklister, arbeidsordre og salgs- og serviceoperasjoner.

Mye er i dag basert på regneark, maler og papirskjemaer.

Tenk deg en løsning der alle prosesser, skjemaer, verktøy, personell og avtaler er samlet i et digitalt verktøy. Du har et dashbord med oversikt over hvilke ressurser du har til disposisjon og oversikt over dine og bedriftens oppgaver. Driver du en servicebedrift, vet du at det er dyrt å sende en tekniker ut i felten. Da er det vesentlig å vite at det er rett person som sendes ut. I Field Service tildeles jobben til rett sertifisert tekniker, og du får oversikt over alt personen trenger for å utføre jobben; tegninger, verktøy, tilganger, for å nevne noe. Når jobben er gjort, legges all dokumentasjon inn i systemet med noen tastetrykk, og gir kunden beskjed om at oppdraget er utført. Field Service er en modul i Microsoft Dynamics 365, som gir deg et fremoverlent og digitalisert performance-system med mulighet for å øke innovasjonskraften i virksomheten.

Flere og flere bedrifter som har et team av ansatte som jobber utenfor huset effektiviserer sine arbeidsprosesser med Field Service og høster gevinster av dette både i form av mer fornøyde kunder, fornøyde ansatte og bedre resultater.

Med ny teknologi og datakraft muliggjøres bruk av sensorer, og dataflytene kobles sammen. Alt blir teknologibasert.

Tingens internett (IOT) kommer rullende over oss

Det gir store muligheter til raskere utvikling. Da er det avgjørende å samle data, lære og forbedre. De som henger med, vil få store konkurransefortrinn og mye mer ut av ressursene sine. Field Service er løsningen for deg som sender teknikere og andre servicepersoner ut i felten. I USA er systemet i stor bruk både blant helsepersonell i felt, hjemmehjelptjenesten, og i alle slags firmaer som driver vedlikehold og service på utstyr og maskiner.

I tiden framover skal vi løfte fram gode eksempler og smarte måter å bruke Field Service som kan inspirere deg og gi digitale superkrefter i din virksomhet!

Tekst: Stig Hansen // Leder Feltservice / Field Service i Asure, stig.hansen@asure.no, Tlf. 41740000. Ta gjerne kontakt for en uformell prat

Les mer om Field Service og kundeservice her.