markedsforing

Er du treffsikker med markedsføringen?

14. March 2019

“Any business arrangement that is not profitable to the other person will in the end prove unprofitable for you. The bargain that yields mutual satisfaction is the only one that is apt to be repeated.” (C.G. Forbes)

Alle bedrifter med mange kunder og produkter har behov for å prioritere intern ressursbruk og markedsføringsmidler gjennom segmentering av kundemassen. Ved å ta hensyn til ulike kunders behov og egenskaper når en gjennomfører kampanjer, vil ikke bare responsen øke, men det vil også bidra til besparelser for administrasjon og oppfølging.

For å oppnå dette må bedriften etablere et system for å selektere og prioritere kunder. Evnen til å segmentere kundemassen er fundamental for å forstå kundelønnsomhet og kjøpsadferd.

Når selskapet gjennomfører aktiviteter mot kunder bør det være de lønnsomme eller potensielt lønnsomme kundenes behov som står i sentrum. Ofte står 20% av kundene for 80% av bedriftens omsetning. I tillegg er dagens lønnsomme kunder ikke nødvendigvis de lønnsomme i morgen. Lønnsomhet må derfor ses i sammenheng med levetid og potensial, da dette indikerer forventet lønnsomhet over tid.

Når bedriften har etablert et prioriteringssystem kan det gjennomføres målrettede kampanjer mot kundeporteføljen. For å oppnå full effekt av en aktivitet må bedriften velge de kanalene der kundene befinner seg og som er best egnet for å formidle det aktuelle budskapet.

Når kundene er kartlagt og kampanjer skal gjennomføres, vil CRM-løsningen gi selgerne salgsstøtte gjennom alle fasene av salget. Det kan også utvikles rapporter/lister som identifiserer hvilke kunder man til enhver tid skal følge opp.

Ved å gi selgerne relevant informasjon om hver kunde sammen med skreddersydde salgsargumenter vil en optimalisere selgernes prestasjoner overfor hver kunde gjennom alle ledd i salgsprosessen.

Med verktøy som Microsoft Power BI og Click Dimensions hjelper vi deg med å utnytte ditt markedsføringspotensiale. Du kan enkelt segmentere kundemassen og planlegge, gjennomføre og evaluere kampanjer fra start til slutt. Verktøyene er fullintegrert med Dynamics CRM slik at videre salgsaktiviteter og kampanjerespons følges opp der.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om disse mulighetene.