kundeservice

Én arbeidsflate for kundesenteret

5. March 2019

Dagens kunder forventer at de skal kunne kommunisere med bedriften utover bare telefonsamtaler og e-post. Fra selskapets side er det derfor viktig å møte kundene i de kanalene de selv foretrekker. Bedriften bør med andre ord også kunne kommunisere via tekstmeldinger, sosiale medier, chat og selvbetjente nettsteder.

Det forventes også stadig av kunde- eller kontaktsentre at de skal kunne gjøre mer med færre ressurser. Ved å redusere tiden som går med til å behandle kundehenvendelser kan selskaper spare store beløp. Samtidig er det viktig å opprettholde kvaliteten i informasjonen som formidles til kundene for at de skal oppleve fortsatt god service og forblir lojale kunder.

Det er ikke uvanlig i kundesentre at brukerne har mange programvare-løsninger å forholde seg til, og at disse ikke er fullintegrert. Applikasjonene har gjerne forskjellig brukergrensesnitt og navigasjons­mekanismer. Det kan da være krevende å holde styr på hva som skal oppdateres når og hvor. I tillegg vil ulike applikasjonsgrensesnitt stille større krav til opplæring.

Microsoft Dynamics CRM og Unified Service Desk (USD) endrer dette bildet. Selv om det ikke alltid er naturlig å integrere alle data (f.eks. transaksjonsdata inn i CRM databasen), vil man med Unified Service Desk likevel oppnå én sømløs, integrert arbeidsflate for brukerne.

Unified Service Desk byr på rik kundesenterfunksjonalitet og utvider Dynamics CRM med samtaleguider, chat-løsning, utvidet e-post funksjonalitet og støtte for integrasjon med telefonisystem.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om disse mulighetene.