social-crm-analytics

Social Engagement og CRM

13. January 2019

Sosiale medier er blitt en etablert og seriøs dialogarena også for bedrifter. For disse har det vært en tendens at sosiale medier stort sett kun har fungert som enveis dialog der man hjelpesløst har observert å ha blitt omtalt, enten negativt eller positivt. For å fange opp og respondere...

Img