Img
social-crm-analytics

Sosiale medier og Big Data

10. April 2019

Big Data er et begrep som brukes om «alle data», både innenfor bedriften og utenfor. Big Data er enkelt å forstå, men utfordrende å utnytte. Datamengdene vokser eksponentielt, og hovedtyngden av dataene består av ustrukturert informasjon som notater, mail og dokumenter i bedriften i tillegg til et ustrukturert «fjell»...

Img
Img
social-crm-analytics

Social Engagement og CRM

13. January 2019

Sosiale medier er blitt en etablert og seriøs dialogarena også for bedrifter. For disse har det vært en tendens at sosiale medier stort sett kun har fungert som enveis dialog der man hjelpesløst har observert å ha blitt omtalt, enten negativt eller positivt. For å fange opp og respondere...

Img