Img
implementering-og-bruk

Skalerbar CRM løsning med Dynamics 365

19. December 2019

Tekst: Øystein Jenssen // Senior Dynamics 365 CRM konsulent / Arkitekt og Asure partner, jenssen@asure.no + 47 928 36 540 Lager du en Dynamics 365 løsning for hundre- og tusenvis av brukere, må løsningen skalere. Ikke bare at den teknisk sett skal håndtere alle brukerne, den må kunne administreres. Det er stor forskjell...

Img
Img
implementering-og-bruk

Microsoft Dynamics 365 CRM fra onPremise til Online

13. November 2019

Du har idag en Dynamics CRM OnPremise løsning, og ønsker å gå online. Hva gjør du ? Her er 4 måter å gjøre det på.  Hvilken er best ? Det er ikke et helt enkelt valg. Etter å ha lest denne artikkelen bør du lese den en gang til....

Img
Img
implementering-og-bruk

CRM og beste praksis

10. April 2019

I CRM sammenheng benyttes begrepet «beste praksis» primært for tre områder. Tekst:Arne Fossheim // Styreleder og Partner i Asure, fossheim@asure.no. Beste praksis for CRM oppsett, drift og forvaltning handler om å benytte en standardisert og anbefalt  fremgangsmåte i den tekniske gjennomføringen av et CRM prosjekt.  Fremgangsmåten er gjerne foreslått...

Img
Img
implementering-og-bruk , markedsforing

Omnichannel kundekontakt

25. March 2019

En omnichannel kundekontakt innebærer at dialogkanalene har kunnskap om hverandres historiske aktiviteter slik at de er fullt ut synkronisert og fremstår med samme profil og budskap når kunden henvender seg. Det er en stor fordel å kunne forutse hva en kunde vil gjøre i neste steg i kundereisen. Dette krever...

Img
Img
crm-strategi-og-ledelse , implementering-og-bruk

Hvordan er dine kundereiser?

15. March 2019

Kundereisen handler om å kartlegge hva kunder foretar seg i ulike kanaler i fasene før, under og etter en handel. Et eksempel på en kundereise er at Silje går en tur på Elkjøp og finner et produkt som hun liker, men synes det koster litt for mye. Når hun kommer hjem sjekker...

Img
Img
implementering-og-bruk

Automatisering av arbeidsprosesser

1. March 2019

Arbeidsprosesser kan effektivt automatiseres i Microsoft Dynamics 365 / CRM. Denne funksjonaliteten er et konkurransefortrinn for Microsoft. Systemet kan tilpasses bedriftens arbeidsflyt og prosesser. Det er også mulig å modellere salgsprosesser for valgt salgsmetodikk. For kundeservice kan en sikre flyten hele veien; fra innkommende kundehenvendelse til endelig løsning for kunden foreligger. I...

Img
Img
crm-strategi-og-ledelse , implementering-og-bruk

Kunde og CRM strategi

22. January 2019

Å omsette ledelsens kundestrategi til CRM strategi kan være en utfordrende oppgave. Kundestrategien har gjerne føringer vedrørende nye produkter, kundesegmenter, dialogkanaler og organisasjonsmessige grep for gjennomføring. CRM strategien skal detaljere kravene for å omsette disse i organisasjon og systemer. Det er en utfordring om nåværende CRM strategi er basert på fjorårets...

Img
Img
implementering-og-bruk

Øke motivasjonen hos brukerne

8. January 2019

“Vi får ikke effekt av CRM, bruken av CRM systemet er for dårlig” er et utsagn vi har hørt mange ganger de siste 15 årene. Gjentagende undersøkelser viser at effekten har uteblitt for mellom 50 til 70% av CRM installasjonene. Hva er årsaken til dette? Svaret er ofte en...

Img