implementering-og-bruk

CRM og beste praksis

10. April 2019

I CRM sammenheng benyttes begrepet «beste praksis» primært for tre områder.

Tekst:Arne Fossheim // Styreleder og Partner i Asure, fossheim@asure.no.

Beste praksis for CRM oppsett, drift og forvaltning

handler om å benytte en standardisert og anbefalt  fremgangsmåte i den tekniske gjennomføringen av et CRM prosjekt.  Fremgangsmåten er gjerne foreslått fra leverandør (Microsoft) med innslag av forhandlerens erfaringer rundt beste praksis. Microsoft sin prosjektmetodikk Sure Step er et eksempel på beste praksis for prosjektgjennomføring.

Beste praksis for salg, service og markedsføring

handler om å følge og implementere ledende bedrifters beste erfaringer for smarte og effektive rutiner. På dette området finnes det få standarder. Å finne frem til beste praksis for akkurat din bedrift er en prosess som bør ledes av erfarne rådgivere med høy kunnskap i fagene salg/service/marked, kombinert med detaljkunnskap om CRM systemets smarte funksjoner.

Beste praksis for kundeorienterte handlinger i en spesifikk bransje.

Hver bransje har sin unike måte å drive kundeorientert arbeid, og det er relativt lett å definere beste praksis for disse. Gjennom flere år har vi sett eksempler på at bransjer kopierer beste praksis fra andre bransjer. Eksempelvis er det i dag store likheter mellom bransjene telekom, energi og media. Disse har som fellestrekk at de alle har kunder med abonnement som strekker seg over et visst tidsrom. Vi ser i dag at også programvarebransjens forretningsmodell nærmer deg disse bransjene med abonnement for utleie av programvare. Tilsvarende adopsjon av beste praksis gjøres også i andre bransjer. Det er derfor svært viktig at rådgivere i CRM prosjekter kjenner til beste praksis på tvers av bransjer for å skape ny konkurransekraft.