business-analytics , markedsforing

Mål kundedataene dine

11. April 2019

Digital markedsføring, rapportering og analyse.

Hvorfor er det så viktig å ha innsikt i og utnytte kundedata? I bloggserien vår om digital markedsføring, rapportering og analyse på CRM-data, ser vi på dette.

Tekst: Per-Christian Nilsen // Business Analytics-konsulent og Asure partner, nilsen@asure.no + 47 922 54 324

Det er i CRM-dataene at du finner effekten av markedsføring, produktiviteten i salgs- og markedsavdelingen og hvem som blir dine neste kunder. Ettersom det er kunden som sørger for vår inntjening og lønnsomhet, er virksomhetens evne til å overleve avhengig av den.

Å analysere og forstå data

Vi i Asure opplever at CRM-dataene, eller kundedataene, er et område som ikke ivaretas med tilstrekkelig grad av profesjonalitet ute i bedriftene. Det å analysere og forstå data kan bidra til at vi vil se kunden i et helhetlig kundeperspektiv. Kall det gjerne kundereisen.

I denne bloggartikkelen går vi gjennom én av tre artikler:

 • Rapportering og analyse av data generert fra digital markedsføring
 • Rapportering og analyse av CRM-data for å måle leads- og salgsprosessen
 • Måling av kundeservice og feltservice

Å måle markedsføringens effekt på egne nettsider

Markedsføring og markedsaktiviteter er en viktig del av det å gjøre seg attraktiv for nye og eksisterende kunder. Bedriftene bruker enorme ressurser på merkevarebygging og markedsaktiviteter. De konkurrerer om å få oppmerksomhet og markedsbudsjettene strekkes langt. I dag er markedsføringen i stor grad flyttet til digitale kanaler og de digitale kanalene er blitt mange. Egne nettsider, bannereannonsering andre steder og sosiale medier benyttes kontinuerlig.

Det er i CRM-dataene at du finner effekten av markedsføring, produktiviteten i salgs- og markedsavdelingen og hvem som blir dine neste kunder.

Hent ut spennende data

Fordelen med digitale kanaler er at vi kan hente ut mye spennende data og lage gode rapporter og analyse av den digitale markedsføringen. Vi kan måle antall besøk, bevegelser på nettsiden, og ikke minst hvor lenge brukeren er inne og gjør seg nytte av informasjonen. Hvert enkelt besøk og klikk på artikkel eller link til en ny nettside, gir fra seg data som kan benyttes i rapportering.

Se økning i antall leads eller ordre i nettbutikken

Før vi setter i gang med rapportering og analyse, så må vi ta stilling til noen viktige spørsmål:

Asure kan enkelt sammenstille dataene fra kampanjen med dataene fra CRM-løsningen. Vi kan se om det for eksempel er økning i antall leads eller om det er lagt inn ordre i nettbutikken. Dette kan vi måle helt konkret, også hvilken effekt markedsførings-innsatsen gir. Dette måles og sammenstilles for å vise antall besøk.

 • Hvorfor måle?
  • Hva er formålet med målingen?
 • Hva skal måles?
  • Hvilke aktiviteter og hvilke resultater?
 • Hvordan og på hvilken måte?
  • Hva er målekriteriene
  • Hvor finner vi dataene som skal måles?
  • Finnes det andre data, interne eller eksterne, som er relevante for målingen og vil det gi ytterligere innsikt?
 • Er dette noe vi kan gjennomføre selv eller skal vi ta kontakt med Asure for bistand?

Hva viser rapporten fra nettsiden din?

Slik kan måling av trafikk på hjemmesiden se ut.

Rapporten av besøk på egen nettside kan vise følgende informasjon:

 • Antall besøk
 • prosentvis økning av nye besøk
 • Tidsrommet besøkene er der
 • Antall besøk på kampanje-landingsside og totalt antall besøk under kampanjen
 • Geografisk fordeling per region

Dataene hentes fra datakilden «egen webside», tilrettelegges for rapportering for så å visualiseres i en rapport. Dataene kan sammenstilles med andre tilgjengelige data, for eksempel data fra egen CRM løsning eller salgshistorikk fra nettbutikk. Hvis dataene finnes, så kan de brukes i rapportering og analyse.

Rapporten gir god innsikt i nettstedstrafikk

Rapporten kan gi markeds- og salgsavdeling en god innsikt om markedsaktiveten møtte forventningene eller ikke.

I Microsoft Power BI og Qlik Sense kan du integrere Google Analytics. Du får et instrumentbord for Power BI og et sett med Power BI-rapporter som gir innsikt om nettstedstrafikk og brukerdimensjoner. Du kan samhandle med instrumentbordet og rapportene, men du kan ikke lagre endringer. Dataene blir automatisk oppdatert en gang per dag.

For Power BI beskrives dette på følgende link: https://docs.microsoft.com/nb-no/power-bi/service-connect-to-google-analytics  


Per-Christian Nilsen // Business Analytics-konsulent og partner, Asure AS nilsen@asure.no + 47 922 54 324