1 resultat for etikett: Sure Step


CRM og beste praksis

I CRM sammenheng benyttes begrepet «beste praksis» primært for tre områder: Beste praksis for CRM oppsett, drift og forvaltning handler om å benytte en standardisert og anbefalt  fremgangsmåte i den tekniske gjennomføringen av et CRM prosjekt.  Fremgangsmåten er gjerne foreslått fra leverandør (Microsoft) med innslag av forhandlerens erfaringer rundt beste praksis. Microsoft sin prosjektmetodikk Sure Step er et eksempel på beste praksis for prosjektgjennomføring. Beste praksis for salg, service og markedsføring handler om å følge og implementere ledende bedrifters beste erfaringer for smarte og effektive rutiner. På dette ...