tilbake

 

 

Unified Service Desk

Det er ikke uvanlig i kundesentre at brukerne har mange applikasjoner å forholde seg til. Selv med en viss form for integrasjon er det også ofte slik at dette er løst slik at den ene applikasjonen kaller den andre. Det kan gi en viss forenkling, men fortsatt har brukerne mange brukergrensesnitt å forholde seg til og å holde styr på hva som skal oppdateres hvor kan være krevende. Dette stiller også større krav til opplæring.

Unified Service Desk for Dynamics CRM endrer dette bildet. Selv om det ikke alltid er naturlig å integrere alle data, f.eks. transaksjonsdata inn i CRM databasen, vil man med Unified Service Desk likevel oppnå én sømløs, integrert arbeidsflate for Kundesenteret. I Unified Service Desk kan man åpne andre applikasjoner i separate faner inne i selve CRM løsningen.

Unified Service Desk byr på rik kundesenter funksjonalitet og utvider standardløsningen av Dynamics CRM med eksempelvis samtaleguider (agentscripting), chat-løsning, utvidet epost funksjonalitet og støtte for integrasjon med telefonisystem (CTI).