Kundeanalyse og segmentering

  • Nettbrett-Analyse

Identify – Differentiate – Interact – Customize – Win – Retain

Norske bedrifter investerer i dag store summer for å kartlegge sine kunder. Først når man kjenner kundene kan dialogen tilpasses. Spissing av budskapet til hver enkelt mottaker er viktig selv når man gjennomfører kampanjer mot større deler av kundemassen. Tidligere har «harde fakta» som produkter, abonnement eller kjøpshistorikk vært sentrale uttrekkskriterier i datagrunnlaget, men også kunders sosiale profil, nettaktivitet og demografi tillegges stadig større vekt.

God kundesegmentering er avgjørende for å bygge kundelojalitet. Det koster ofte mye mer (5-10x) å skaffe en ny kunde enn det som skal til for å beholde en eksisterende. Å legge ressurser i å bygge kundelojalitet er derfor vel anvendte kroner. Bedriftene må utnytte verdien av kundedataene for å skape et personifisert og relevant budskap. Eksempelvis vil det være uheldig å sende ut e-post med tilbud om rabatt på et produkt til en kunde som nettopp har kjøpt produktet til fullpris.

Kundesegmentering har også andre åpenbare fordeler. Selgere som får en godt kvalifisert prospektliste å jobbe med, oppdager at kundene de kontakter i stor grad er reelt interesserte. Antall salg per kontakt øker. Dette skaper motivasjon og økt trivsel hos både ledelse og ansatte.

I prosessen med å segmentere kundemassen er det viktig å gå igjennom datagrunnlaget i bedriften og rutinene for datafangst. Det gjelder å etablere enighet om datamodell og IT arkitektur. Ved hjelp av Microsoft Power BI kan bedriften effektivt samle og analysere kundedata for å maksimere treffsikkerheten i markedsaktivitetene. Hver gang man gjennomfører en kampanje, lukker et salg eller får inn mer data på en kunde vil læringen og intelligensen i systemet øke, slik at resultatet i neste aktivitet blir ennå bedre enn forrige gang.

Våre rådgivere og konsulenter har lang erfaring fra større bedrifter med komplekse behov for kundeanalyse og segmentering, og herunder datakvalitet, master data management og dataintegrasjoner. Ta kontakt med en av oss for å høre mer om disse mulighetene.

Partner

Arne er opprinnelig teknolog, men har jobbet med salg og service i hele sin karriere, hvorav de siste 15 årene med CRM som fag. Arne er arkitekten bak SmartCRM og LeanCRM. Han har god forretningsforståelse og hans kjerneområde er å finne frem til de ansattes triggerpunkter for engasjement og omsette behovene til smarte rutiner og CRM funksjoner. Arne benytter i tillegg G-CEM metoden for å analysere bedriftens kundereise for match mot CRM. Arne har tidligere vært leder av Siebel Norge og innehar Lean Six Sigma Black Belt.

Spesialiteter: Kundereisen, Omnichannel, Marked, Salg, Service, Salgsledelse, SmartCRM, LeanCRM, Engasjement ledelse og ansatte, Lønnsomhet i CRM.

Tlf: 916 43 121
Epost: fossheim@asure.no

Prosjektledelse
90%
CRM rådgivning
100%
Salgsmetodikk og -ledelse
100%
Forretningsrådgivning
90%
Managing Partner

Ronny har jobbet med CRM-systemer, vært daglig bruker i over 20 år og implementert mer enn 200 løsninger for store og små kunder i Norge og Norden, hovedsakelig basert på SuperOffice CRM teknologi. Ronny er lidenskapelig interessert i faget CRM, og jobber som fast foreleser på Høyskolen Kristiania og gjesteforeleser på Handelshøyskolen BI innenfor CRM og moderne salg og markedsføring. Han etablerte CRM selskapet CRM Consulting AS i 2001 som ble bygget opp og solgt i 2009 til Crayon Group.

Ronny tror at for lykkes med CRM og bruk av CRM teknologi, så må medarbeidere involveres og forretningsprosesser tydeliggjøres innenfor områdene salg, markedsføring og kundeservice.

Spesialiteter:
Salg og salgsledelse, kundeservice og support, Marketing Automation, Inbound Marketing, sosial CRM, ledelse og rapportering, anvendelse av CRM-teknologi, organisatorisk forankring av CRM-løsningen. Har utviklet CRM suksessprogrammet «Hva skjer mandag morgen kl. 8?», SRM – Sports Relationsship Management og Property Relationship Management.