BUSINESS ANALYTICS GIR GOD INNSIKT

Med Business Analytics og Power BI fra Asure får du en unik mulighet til å få innsikt i dataene dine. Dataene omdannes til informasjon som vises gjennom gode rapporter og analyser. Du får bedre innsikt. Og virksomheten blir klokere og sterkere når den skal konkurrere i et tøft marked.

Hvordan gjøre bedriften enda mer effektiv og konkurransedyktig? Unngå feilskjær og ta bedre beslutninger i en hektisk hverdag. Rapportene og analysene som genereres gjennom Business Analytics er visuelle og fulle av innsikt. De kan vise en spesifikk kundeadferd eller gi informasjon om lønnsomhet på produkter og tjenester. Med Business Analytics får du verdifull innsikt og kompetanse, som du kan bruke til å ta bedre forretningsmessige beslutninger.

Visualisering gjør analysen enkel

Visualisering gjør det enkelt å se viktige sammenhenger i data og trender, eller kanskje enda viktigere; å oppdage avvik. Det er dataene dine som forteller deg hva du bør fokusere på og hvordan du kan minimere risiko. Med Business Analytics vil du alltid ha gode presentasjoner tilgjengelig – som kan vises til de rette personene – akkurat når du trenger det.

Våre kraftfulle verktøy er verdensledende

For å oppnå best resultat bruker vi verdensledende verktøy som Power BI og Qlik for rapporter og analyser. Vi tilrettelegger dataene og hjelper deg med prediksjon, hvis du vil vite noe om fremtiden.

Rapportene og analysene som genereres gjennom Business Analytics er visuelle og fulle av innsikt. De viser enkelt en spesifikk kundeadferd eller gir informasjon om lønnsomhet på produkter og tjenester.

Vi spesialiserer oss på å gjøre data om til verdifull innsikt, og etablerer det gode grunnlaget for det som skal rapporteres gjennom CRM- og ERP-systemer. Det gjør vi ved å mellomlagre dataene på et datavarehus eller
i en rapportdatabase.

Et solid og robust rapporteringsgrunnlag

I en bedrift vil behovet for rapporter og analyser endrer seg over tid. Derfor er det er viktig at datavarehuset er solid og robust. Her skal du kunne tilføre nye og friske datakilder når behovet melder seg.

Se video om Business Analytics fra Microsoft her:

Les også om de andre fagområdene våre:

CRM. Alt fokus på kunden

Service Management gir bedre kundeservice