Er du treffsikker med markedsføringen?

  • Kundesegmentering

“Any business arrangement that is not profitable to the other person will in the end prove unprofitable for you. The bargain that yields mutual satisfaction is the only one that is apt to be repeated.” (C.G. Forbes)

Alle bedrifter med mange kunder og produkter har behov for å prioritere intern ressursbruk og markedsføringsmidler gjennom segmentering av kundemassen. Ved å ta hensyn til ulike kunders behov og egenskaper når en gjennomfører kampanjer, vil ikke bare responsen øke, men det vil også bidra til besparelser for administrasjon og oppfølging.

For å oppnå dette må bedriften etablere et system for å selektere og prioritere kunder. Evnen til å segmentere kundemassen er fundamental for å forstå kundelønnsomhet og kjøpsadferd.

Når selskapet gjennomfører aktiviteter mot kunder bør det være de lønnsomme eller potensielt lønnsomme kundenes behov som står i sentrum. Ofte står 20% av kundene for 80% av bedriftens omsetning. I tillegg er dagens lønnsomme kunder ikke nødvendigvis de lønnsomme i morgen. Lønnsomhet må derfor ses i sammenheng med levetid og potensial, da dette indikerer forventet lønnsomhet over tid.

Når bedriften har etablert et prioriteringssystem kan det gjennomføres målrettede kampanjer mot kundeporteføljen. For å oppnå full effekt av en aktivitet må bedriften velge de kanalene der kundene befinner seg og som er best egnet for å formidle det aktuelle budskapet.

Når kundene er kartlagt og kampanjer skal gjennomføres, vil CRM-løsningen gi selgerne salgsstøtte gjennom alle fasene av salget. Det kan også utvikles rapporter/lister som identifiserer hvilke kunder man til enhver tid skal følge opp.

Ved å gi selgerne relevant informasjon om hver kunde sammen med skreddersydde salgsargumenter vil en optimalisere selgernes prestasjoner overfor hver kunde gjennom alle ledd i salgsprosessen.

Med verktøy som Microsoft Power BI og Click Dimensions hjelper vi deg med å utnytte ditt markedsføringspotensiale. Du kan enkelt segmentere kundemassen og planlegge, gjennomføre og evaluere kampanjer fra start til slutt. Verktøyene er fullintegrert med Dynamics CRM slik at videre salgsaktiviteter og kampanjerespons følges opp der.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om disse mulighetene.

Partner

Arne er opprinnelig teknolog, men har jobbet med salg og service i hele sin karriere, hvorav de siste 15 årene med CRM som fag. Arne er arkitekten bak SmartCRM og LeanCRM. Han har god forretningsforståelse og hans kjerneområde er å finne frem til de ansattes triggerpunkter for engasjement og omsette behovene til smarte rutiner og CRM funksjoner. Arne benytter i tillegg G-CEM metoden for å analysere bedriftens kundereise for match mot CRM. Arne har tidligere vært leder av Siebel Norge og innehar Lean Six Sigma Black Belt.

Spesialiteter: Kundereisen, Omnichannel, Marked, Salg, Service, Salgsledelse, SmartCRM, LeanCRM, Engasjement ledelse og ansatte, Lønnsomhet i CRM.

Tlf: 916 43 121
Epost: fossheim@asure.no

Prosjektledelse
90%
CRM rådgivning
100%
Salgsmetodikk og -ledelse
100%
Forretningsrådgivning
90%
Managing Partner

Ronny har jobbet med CRM-systemer, vært daglig bruker i over 20 år og implementert mer enn 200 løsninger for store og små kunder i Norge og Norden, hovedsakelig basert på SuperOffice CRM teknologi. Ronny er lidenskapelig interessert i faget CRM, og jobber som fast foreleser på Høyskolen Kristiania og gjesteforeleser på Handelshøyskolen BI innenfor CRM og moderne salg og markedsføring. Han etablerte CRM selskapet CRM Consulting AS i 2001 som ble bygget opp og solgt i 2009 til Crayon Group.

Ronny tror at for lykkes med CRM og bruk av CRM teknologi, så må medarbeidere involveres og forretningsprosesser tydeliggjøres innenfor områdene salg, markedsføring og kundeservice.

Spesialiteter:
Salg og salgsledelse, kundeservice og support, Marketing Automation, Inbound Marketing, sosial CRM, ledelse og rapportering, anvendelse av CRM-teknologi, organisatorisk forankring av CRM-løsningen. Har utviklet CRM suksessprogrammet «Hva skjer mandag morgen kl. 8?», SRM – Sports Relationsship Management og Property Relationship Management.