CRM og beste praksis

  • Globe-process

I CRM sammenheng benyttes begrepet «beste praksis» primært for tre områder:

Beste praksis for CRM oppsett, drift og forvaltning handler om å benytte en standardisert og anbefalt  fremgangsmåte i den tekniske gjennomføringen av et CRM prosjekt.  Fremgangsmåten er gjerne foreslått fra leverandør (Microsoft) med innslag av forhandlerens erfaringer rundt beste praksis. Microsoft sin prosjektmetodikk Sure Step er et eksempel på beste praksis for prosjektgjennomføring.

Beste praksis for salg, service og markedsføring handler om å følge og implementere ledende bedrifters beste erfaringer for smarte og effektive rutiner. På dette området finnes det få standarder. Å finne frem til beste praksis for akkurat din bedrift er en prosess som bør ledes av erfarne rådgivere med høy kunnskap i fagene salg/service/marked, kombinert med detaljkunnskap om CRM systemets smarte funksjoner.

Beste praksis for kundeorienterte handlinger i en spesifikk bransje. Hver bransje har sin unike måte å drive kundeorientert arbeid, og det er relativt lett å definere beste praksis for disse. Gjennom flere år har vi sett eksempler på at bransjer kopierer beste praksis fra andre bransjer. Eksempelvis er det i dag store likheter mellom bransjene telekom, energi og media. Disse har som fellestrekk at de alle har kunder med abonnement som strekker seg over et visst tidsrom. Vi ser i dag at også programvarebransjens forretningsmodell nærmer deg disse bransjene med abonnement for utleie av programvare. Tilsvarende adopsjon av beste praksis gjøres også i andre bransjer. Det er derfor svært viktig at rådgivere i CRM prosjekter kjenner til beste praksis på tvers av bransjer for å skape ny konkurransekraft.

Våre rådgivere og konsulenter har lang erfaring med CRM og beste praksis i flere bransjer. Ta kontakt med en av oss for å høre mer om mulighetene.

Partner

Arne er opprinnelig teknolog, men har jobbet med salg og service i hele sin karriere, hvorav de siste 15 årene med CRM som fag. Arne er arkitekten bak SmartCRM og LeanCRM. Han har god forretningsforståelse og hans kjerneområde er å finne frem til de ansattes triggerpunkter for engasjement og omsette behovene til smarte rutiner og CRM funksjoner. Arne benytter i tillegg G-CEM metoden for å analysere bedriftens kundereise for match mot CRM. Arne har tidligere vært leder av Siebel Norge og innehar Lean Six Sigma Black Belt.

Spesialiteter: Kundereisen, Omnichannel, Marked, Salg, Service, Salgsledelse, SmartCRM, LeanCRM, Engasjement ledelse og ansatte, Lønnsomhet i CRM.

Tlf: 916 43 121
Epost: fossheim@asure.no

Prosjektledelse
90%
CRM rådgivning
100%
Salgsmetodikk og -ledelse
100%
Forretningsrådgivning
90%
Managing Partner

Ronny har jobbet med CRM-systemer, vært daglig bruker i over 20 år og implementert mer enn 200 løsninger for store og små kunder i Norge og Norden, hovedsakelig basert på SuperOffice CRM teknologi. Ronny er lidenskapelig interessert i faget CRM, og jobber som fast foreleser på Høyskolen Kristiania og gjesteforeleser på Handelshøyskolen BI innenfor CRM og moderne salg og markedsføring. Han etablerte CRM selskapet CRM Consulting AS i 2001 som ble bygget opp og solgt i 2009 til Crayon Group.

Ronny tror at for lykkes med CRM og bruk av CRM teknologi, så må medarbeidere involveres og forretningsprosesser tydeliggjøres innenfor områdene salg, markedsføring og kundeservice.

Spesialiteter:
Salg og salgsledelse, kundeservice og support, Marketing Automation, Inbound Marketing, sosial CRM, ledelse og rapportering, anvendelse av CRM-teknologi, organisatorisk forankring av CRM-løsningen. Har utviklet CRM suksessprogrammet «Hva skjer mandag morgen kl. 8?», SRM – Sports Relationsship Management og Property Relationship Management.